Pokud vůbec ano, jaké procento večerů jdete spát tak, jak se vám uvnitř chce a jaké procento ráno vstáváte podle svých vlastních vnitřních hodin, odpočatí, vyspalí, vyrovnaní?