“Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.” Dalajláma

Zájem o učení, objevení a realizace svých zájmů a tužeb, získání práce, která nás baví, životní spokojenost, přijímání života s tím, co přináší, bytí sám sebou, se mnohdy v dospělosti zdá být věcí těžkou a málo si uvědomujeme, že základy tomu všemu jsou nám pokládány již v raném dětství (či o mnoho dříve). Tím, jakým způsobem jsme byli vychováváni, jakým způsobem jsme byli vzdělávání, jakým způsobem jsme byli rozvíjeni a zejména jakým způsobem jsme mohli rozvíjet sami sebe.
“Štěstí je stav mysli”, říká se, “a cestu k němu si každý musí vyšlapat sám”.

Web Učení pro život vzniká jako inspirace k tomu, co na cestě ke štěstí a životní spokojenosti nás a našich dětí může pomáhat. Hledá odpovědi na řadu otázek. Co je důležité umět a znát pro život? Jak v současné době děti vychováváme a vzděláváme? Jakou hodnotu má pro děti poznání získané doma, ve škole, mimo školu? Jakým způsobem se mohou děti naučit vše, co potřebují a jak jim v tom můžeme pomoci? Jaké hodnoty vyznávat? Jaké má být učení pro život? A existuje vůbec cesta ke štěstí? Nebo je štěstím ta cesta?

Eliška Suchánková

Vystudovala jsem studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro mateřské školy, doktorát v oboru Pedagogika. 12 let pracuji na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, přednáším, diskutuji, naslouchám, inspiruji, píšu a bádám. Spolupracuji se školami a školkami, odborníky i laiky, organizacemi i jednotlivci. Absolvovala jsem výcvik zážitkové pedagogiky, řadu školení a přednášek k inovativním metodám, efektivní a nenásilné komunikaci, alternativním a inovativním školám, alternativním cestám ke zdraví.
Učím se a učím se pořád. Učím se do života a pro život.

Děkuji všem, kteří mne inspirují, ať svými knihami, konáním, životním stylem nebo tím, jak prostě jsou 🙂

Věřím a učím se, že: 
krása je v očích toho, kdo se dívá, láska hory přenáší a je silnější než vše jiné,  na nebi svítí hvězdy proto, aby si každý našel tu svou,  každá poušť někde skrývá studnu,  otočíme-li se ke slunci, stíny padnou za nás,  chybami se člověk učí a i mistr tesař se někdy utne,  když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit,  každý člověk má poklad, který na něj čeká,  je člověk slabý, když ztratí svou sílu,  naděje umírá poslední…

“Nechme děti poznávat svět, mít oči otevřené a skutečně se dívat, zkoumat a objevovat, následovat jejich zájmy a touhy.
Umožněme dětem prožít spokojené a šťastné nejen dětství, ale také žít plnohodnotný a naplněný celý život. Učme je žít a život prožít.
A učme se to znovu s nimi a od nich.”