O výchově a nevýchově dětí

 

https://www.youtube.com/watch?v=88QO6WQ8tfo