Summerhill - příběh první demokratické školy na světě

Peter Gray - Biologie vzdělávání: Jak se děti učí pomocí volné hry a zkoumání

Sebeřízené vzdělávání

Nové experimenty v samostudiu

Škola snů - gymnázium Přírodní škola

Jak komunikovat s dětmi

Svobodné vzdělávání, lesní školky, unschooling a rozvíjející způsoby výchovy

O svobodném vzdělávání

O respektu k dětem a sebeřízeném vzdělávání s Janou Nováčkovou

O svobodné výchově dětí s Naomi Aldort

O domácím vzdělávání očima dětí

A. S. Neill - zakladatel školy Summerhill

Peter Gray - Úpadek hry

Peter Živý - Intuitivní hry NAŽIVO

Peter Živý - A proto hrajte si a nezlobte

Pär Ahlbom - Autonomie místo přizpůsobení

Montessori v kostce